SPANJE2DEHUIS LOGO

Huis kopen in Spanje: wat moet je weten?

Huis kopen in Spanje: wat moet je weten?

Wil je een huis kopen in Spanje? Lees de volgende punten om uzelf te informaren voordat u doorgaat met de aankoop: Aan de persoon, die zijn huis wil verkopen moet U een kopie van zijn  escritura  (=eigendomsakte) vragen, waarin de naam van de eigenaar, the officiële adres en the registratienummer van het onroerend goed staan ​​vermeld, zoals deze zijn ingeschreven bij het registro  de propiedad  (=onroerendgoedregister). Het is raadzaam deze kopie van de  escritura  (= copia simple) aan een juridisch counselur (bijvoorbeeld uw advocaat of uw gestor) te geven en hem te vragen deze gegevens op juistheid in het  registro  en bij het  catastro  te onderzoeken. De advocaat zal dan het  registro de propiedad  en het  catastro aanschrijven en om een ​​nota simple vragen. De instanties zullen dan todos los detalles verstrekken inzake het onroerend goed, zoals de grenzen van het perceel, de huidige eigenaar, mede-eigenaren, hipotheken, schulden, beslagen and of de plusvalia, overdrachtsbeiling, yere belasting betaald zijn. Dit eerste kadastrale onderzoek moet ruim voor de definitieve onroerend goed transactie plaats vinden teneinde problemen en un estadio posterior te voorkomen. Is alles in orde dan kunt u met de verkoper in zee gaan y alle andere detalles met hem bespreken, zoals de betaling van de locale en nog lopende belasting, oude en onbetaalde telefoon-, energie- yere rekeningen y de uiteindelijke vraagprijs.

Privé- contract / Contrato privado de compraventa

Alvorens in aanwezigheid van een notaris de koopakte te tekenen, ondertekenen de koper en de verkoper meestal eerst een privé-contract  (= contrato privado de compraventa)  met de verkoper of zijn makelaar. Het is ook mogelijk om deze fase over te slaan en gelijk de  escritura  bij de notaris te ondertekenen. Wanneer u echter een deposito vooruit betaalt dan dient men echter wel eerst een privé-contract op te maken en te ondertekenen. U kunt ook un tipo de contrato de reserva tekenen, waarbij u un klein deposito aanbetaalt (aprox. € 300,– tot € 600,–), waarmee u een bepaald recht heeft om het betreffende onroerend goed binnen 30 dagen te kopen. En la mayoría de los casos, el depósito se hará realidad, y queremos conseguir un bono definitivo. U heeft ook de mogelijkheid om een ​​optiecontract  (= contrato de opción de compra)  tekenen. Este no es un contrato de koopend vinculante, pero u dient doorgaans wel een aanbetaling te doen van 10 % van de koopsom van de woning. De aanbetaling bent u kwijt wanneer u niet binnen de afgesproken termijn tot aankoop overgaat.

De notariële akte van eigendom / escritura publica de compraventa

De notariële akte van eigendom wordt in Spanje kortweg de  escritura  genoemd. Bij de overdracht moet een vertaler, un asesor jurídico de un abogado aanwezig zijn, die een taal spreekt, die de koper ook begrijpt. Koopt u een bestaand- of new tweede hus in Spanje, dat al is opgeleverd, dan geldt de  escritura de compra  zowel voor het land als de daarop gebouwde opstallen. Moet het hus nog gebouwd worden of bevindt het huis zich nog in een bepaalde bouwfase dan moet de transactie in twee etappes plaats vinden:
    1. U dient in een zo vroeg mogelijk estadio de  escritura  van het land te verkrijgen. Uiteraard krijgt u deze pas, wanneer u het overeengekomen bedrag betaald heeft. Staat de  escritura  op uw naam en wordt deze ook ingeschreven in the kadaster dan pas bent u eigenaar van de grond en heeft u de garantie, thatt het nog te bouwen onroerend goed ok uw eigendom wordt.
    1. Nadat het hus is opgeleverd laat u een  Declaración de Obra Nueva   (=verklaring, goedkeuring en registratie van nieuwbouw) opmaken bij de notaris.
Door ondertekening van de  escritura  in aanwezigheid van een Spaanse notaris verwerft u het eigendom, mits deze wordt ingeschreven in het eigendomsregister = registro de propiedad. De originale  escritura = primera copia de la escritura  blijft bij de notaris. Die krijgt u niet in handen. Wat u krijgt es una copia de  escritura . Aquí hay dos tipos de copias de  escrituras :
    • Copia simple  (envoudige fotokopie)
    • Copia autorizada  (een door de notaris ondertekende kopie)
Met een  copia simple  kunt U bijvoorbeeld elektriciteit, water of telefoon laten aansluiten. Het is voor denutsbedrijven voldoende bewijs, dat u de eigenaar bent van het hus. De eerste  copia autorizada  van de  escritura  dient door u, uw notaris of een andere tussenpersoon (uw advocaat of gestor) naar het kadaster (register van eigendom) te worden gebracht om daar ingeschreven te worden.

Inscrito

Nadat de akte ondertekend es, wordt het origineel ( primera copia ) verstuurd naar het kadaster ( registro de la propiedad ) en wordt de naam / namen van de nieuwe eigenaar / eigenaren ingeschreven op de kadastrale akte. Het is van be-lang dat de ondertekende  escritura  zo spoedig mogelijk aan het kadaster wordt verstuurd, bij voorkeur nog op de dag van ondertekening. De notaris verzorgt dit normal binnen 30 dagen na de ondertekening. U kunt de akte ook persoonlijk bij het kadaster afgeven of uw advocaat hiervoor laten zorgen, hetgeen de voorkeur verdient (met name as u de verkopende partij niet vertrouwt). De kadastrale inschrijving van onroerende vormt het belangriJkste onderdeel bij de aankoop van onroerend goed / een tweede huis en spanje, omdat tot het momento dat het onroerend goed naam naam es gerigistrerd, er beslag op heteerend goed kan worwen, naam naam es geres . En el momento en que la  escritura  ingeschreven es una  escritura pública zogenaamde wordt, bent u de rechtmatige eigenaar van het onroerend goed. Na de inschrijving worden de originele aktes aan het notariskantoor geretourneerd, meestal na zo’n twee à drie maanden. Los más problemáticos en España son, por ejemplo, un koper een aanbetaling verricht aan op het eerste gezicht betrouwbare bemiddelaar, handelsagent of bouwonderneming. In sommige gevallen verdwijnt het geld in de zak van een malafide handelaar. Daarom is het van belang aanbetalingen en voorschotten op een geblokkeerde derden rekening van een notaris of ingeschreven makelaar te storten. Betaal tijdens de ondertekening van het koopcontract nooit het gehele bedrag, maar een vooraf afgesproken porcentaje (bijvoorbeeld 10 %) van de koopsom. Betaal het restant van de koopsom pas op het moment van de ondertekening van de escritura pública  op het notariskantoor middels een bankwissel/cheque (zie hierboven).

Contact

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Name

Compare listings

Vergelijken